Information

En dag på förskolan

07.30

Öppnar vi

08.00

Har vi gemensam frukost

09.15

Är det dags för en gemensam samling

09.45

Dagens aktivitet i olika grupper, efter det går vi oftast ut en liten stund

11.30

Äter vi gemensam middag

12.00

Är det dags att vila i olika grupper

Efter vilan har vi fria aktiviteter

14.30

Äter vi mellanmål, utomhus eller inomhus

15.00

Är vi oftast ute

17.00

Stänger vi

Aktiviteter

Vi har ett temainriktat arbetssätt. Temat kan vara allt ifrån en vecka till ett par terminer. I temat planerar vi in de olika målen uti från läroplanen.


Vi har en del fasta aktiviteter under en vecka som gymnastik, temadagar, kompis-dag och utedag. Förutom detta har vi sång, läsning, matte mm som en naturlig del av dagen.


Vi ger oss även iväg på teater, lekplatser, parken och andra ställen.

Inskolning

Vi strävar efter att få en bra och lugn inskolning för både föräldrar och barn. Vi startar alltid med ett samtal där ni i lugn och ro kan berätta om ert barn.


Under den första veckan utökar vi tiden lite för varje dag. Den andra veckan är helt individuell beroende på hur det

gått första veckan.


Hur länge ni är med barnet på förskolan är också beroende på hur det går. Ni börjar med att gå iväg en kortare stund för att till slut kunna lämna barnet hela dagen.

Förväntningar

Förskolan har i uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje barn att kunna utvecklas rikt och mångsidigt. För att göra detta arbete möjligt måste det finnas ett nära och förtroendefullt samarbete mellan hemmet och förskolan.


På Barnens hage strävar vi efter att ha ett tillitsfullt samarbete med varje förälder där barnets bästa sätts i fokus och att vi kan ha en öppen dialog om frågor och funderingar dyker upp.


Förskolans verksamhet styrs av lagar och förordningar som båda parter har att förhålla sig till. För att verksamheten ska vara rättssäker och kvalitetssäker måste såväl förälder som pedagog följa det regelverk som finns.


Vi har skapat om vad du som förälder kan förvänta dig av oss och vad vi på förskolan förväntar oss av dig.

Detta kan du förvänta dig av oss

Att du och ditt barn ska känna er välkomna till förskolan.

Att du och ditt barn får en bra inskolning.

Att pedagogerna fortlöpande för samtal med dig om barnet och dess dag på förskolan.

Att vi tar kontakt med er om något speciellt inträffat.

Att vi ringer dig om ditt barn blivit sjukt.

Att ditt barn möts med respekt, hänsyn och tydlighet.

Att ditt barn får goda förutsättningar för utveckling och lärande.

Att ditt barn ges möjlighet att leka, utforska och prova på olika saker utifrån intressen och oberoende av kön.

Att ditt barn ges möjlighet till inflytande och demokrati.

Att vi arbetar för att ditt barn ska utveckla en självständighet, en tro på sig själv och sin förmåga.

Att vi arbetar för att skapa en trygg och säker miljö för ditt barn.

Att alla på förskolan följer och arbetar med vår plan för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

Att vi kallar till föräldramöte och utvecklingssamtal 1-2 ggr/år.

Att vi samverkar med familjen, beaktar dina synpunkter och ger dig insyn i verksamheten bl.a. genom förskolans blogg och mail.

Att vi kontinuerligt reflekterar och utvärderar verksamheten kollegialt och med barnen.

Att vi systematiskt kvalitetssäkrar vårt arbete i syfta att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Detta förväntar vi oss av dig

Att du tar kontakt med en personal innan du lämnar eller hämtar ditt barn samt informerar om något hänt som kan påverka barnets dag på förskolan.

Att du meddelar om någon annan ska hämta ditt barn.

Att du ansvarar för ditt barn innan du lämnat över till en personal på morgonen och efter att personal lämnat över till dig på eftermiddagen.

Att du tar del av den information som personalen delar ut, sätter upp eller skriver om.

Att ditt barn har kläder efter väder och aktivitet och extra kläder i sin låda.

Att du för en öppen dialog med oss om du eller ditt barn är missnöjt med något. Vi kan bara förklara och förändra det vi får kännedom om.

Att du respekterar vår tystnadsplikt och undviker att prata om andras barn med oss.

Att du som vuxen öppnar och stänger grinden efter dig.

Att ditt barn inte tar med sig leksaker till förskolan.

Att du följer de sjukregler som förskolan har och låter ditt sjuka barn stanna hemma tills det är friskt och orkar med en hel dag på förskolan.

Att du har tillit till personalens bedömning angående barnets allmäntillstånd och möjlighet att delta i verksamheten.

Att du lämnar aktuella telefonnummer både till mobil och arbetsplats där vi kan nå dig under dagen.

Att du endast lämnar barnet på förskolan under den tid du arbetar/studerar samt restid och att barnen är hemma med dig när du är ledig eller har semester.

Att du följer de schematider som är lämnade och meddelar ev. ändringar så snart de blir kända.

Att du litar på att vi arbetar för ditt barns bästa.

När är mitt barn så sjukt att det behöver stanna hemma?

Det är barnets behov och allmäntillstånd som avgör om barnet ska vara hemma. Ett sjukt och hängigt barn behöver lugn och ro och någon som kan ge det kärlek, tid, omvårdnad och eventuella mediciner.


Allmäntillståndet d.v.s. hur barnet äter, sover och orkar är i regel avgörande för om barnet kan vistas på förskolan. Titta på ditt barn med ärliga ögon. Barnet ska orka deltaga i de vardagliga aktiviteterna (även utomhus) för att kunna vistas på förskolan. Känner du dig osäker kan du alltid ringa och rådgöra med personalen på förskolan eller med barnavårdcentralen.

När barnet blir sjukt på förskolan

Om barnet blir sjukt på förskolan under dagen kontaktar vi er på arbetet. Tänk därför på att det är viktigt att vi har rätt telefonnummer så att vi snabbt kan nå er.


Det är alltid för barnets bästa vi ringer, då vi saknar resurser till att ge barnet den speciella omsorg som ett sjukt barn har rätt till. Dessutom är smittorisken stor för de övriga barnen i gruppen

Sjukregler

Förkylningar

Förkylningar är vanliga bland små barn. Barn med förkylning kan vistas på förskolan om de är feberfria och har ett opåverkat allmäntillstånd.


Hand, fot och munsjukan

Virussjukdom som ger feber och blåsor i munnen, på händerna och fötterna. Barnet ska vara hemma ett dygn efter att febern försvunnit och allmäntillståndet är bra.


Halsont

Halsont beror på infektion i svaljet. Små barn kan inte alltid tala om att de har ont i halsen. Tecken på halsinfektion kan vara att barnet inte vill äta och dricka, dreglar, kräks, får feber eller ont i magen.


Håller det halsonda i sig kan det vara en halsfluss barnet drabbats av och då krävs oftast penicillin. Barnet ska vara hemma 2 dygn efter insatt penicillinkur för att vara smittfri.


Mask

Det är inte ovanligt med springmask på förskolor. Barnen får symtom som klåda på kvällen då masken vandrar ut för att lägga ägg. Masken kan då ses i vecken runt ändtarmsöppningen.


Spolmask behandlas med tabletter som finns receptfritt på apoteket och kan dagen efter behandlingen återgå till förskolan. Dock är det viktigt att man följer råden som följer med tabletterna om att upprepa behandlingen .


Svinkoppor

Svinkoppor är en ej ovanlig och mycket smittsam hudinfektion. Uppträder ofta kring mun och under näsa. Börjar som små blåsor som växer sig större och spricker.


Vid svårare fall sätts antibiotika in. Barnen ska vara hemma till alla blåsor är intorkade och vid antibiotikabehandling minst 2 dygn.


Ögoninfektion

Variga ögon är vanliga problem hos små barn och kan i vissa fall uppträda i samband med en förkylning. Barn med enbart ögonsymtom eller variga ögon som inte beror på förkylningen ska stanna hemma.


I första hand behandlas symtomen med ögontvättning men i vissa fall får receptbelagd medicin sättas in. Syskon till det sjuka barnet får också stanna hemma för att minska smittspridningen på förskolan.

Feber

Det är vanligt att små barn insjuknar i feber vid olika infektioner, bakteriella som virus. Vad som räknas som feber är väldigt individuellt men på morgonen bör temperaturen inte vara över 37,5. Barn med feber ska vara hemma och kan återgå till förskolan tidigast ett dygn efter att febern lämnat kroppen.


Hosta

I dessa fall är det allmäntillståndet som får avgöra.


Maginfluensa

Barn som har kräkningar eller plötsliga diarrér ska vara hemma. Tänk på att ge rikligt med dricka då barnet förlorar vätska p.g.a. besvären. Barnet ska vara hemma minst 2 dagar/48 timmar efter att de är friska, äter normalt.


Vid återgång till förskolan ska barnets allmäntillstånd vara sådant att han/hon kan delta i förskolans ordinarie aktiviteter. För att minska smittspridning bland barn och personal ska syskon till det sjuka barnet också stanna hemma från förskolan.


Löss

Löss ska behandlas och preparat mot lössen köps på apoteket. Lössen är grågula insekter som är 2-3 mm stora och sprids via direktkontakt.


Barnen får återgå till förskolan dagen efter behandling dock måste en upprepning av behandlingen göras efter föreskrifter. En finkamning av barnets hår ska också göras dagligen under en vecka för att undvika spridning på förskolan.


Vattkoppor

Vattkoppor är en virusinfektion med vätskefyllda kliande blåsor som är mycket smittosam. Klådan lindras med medicin och liniment.


Barn med svår klåda kan få bakteriell infektion i huden. Barnet kan återgå till förskolan då kopporna är torkade och allmäntillståndet är återställt.


Öroninflammation

Det är ibland svårt att ställa diagnosen öroninflammation. Öronvärken behöver inte vara bakteriell utan kan vara virusorsakad. 85 % av alla öroninflammationer läker av sig själv. Om det börjar rinna vätska ur örat bör ni uppsöka läkare för penicillinbehandling. Vid penicillinbehandling ska barnet stanna hemma 2 dygn.

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Planerna syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, bristande tillgänglighet eller funktionsnedsättning och att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.


Planen innefattar också respekt för allas värde i genusperspektiv och enligt våra värdegrunder


Ladda ner planen för 2017/2018.